Vrienden

VRIENDEN
VvS is een netwerkorganisatie. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze doelstellingen, is van harte welkom om zich aan te sluiten als Vriend. Vrienden zijn professionals, vrijwilligers, jonge asielzoekers, kortom iedereen die samen met ons de doelstellingen wil realiseren. Je kan ons ondersteunen met onder andere je expertise, je tijd of je netwerk, maar je kan ons ook financieel ondersteunen.

PARTNERS
Partners die Vrienden van SAMAH sinds de oprichting hebben geholpen zijn:

  • Linda Maria Birbeck, fotografe
  • Rotary N8W8
  • Zindert Internet Solutions
  • Leo de Later, Corp TV en De Later Communicatie
  • Family & Charity Office – Insinger de Beaufort Bank
  • Kunsthandel P. de Boer BV

Wilt u ook partner worden van Vrienden van SAMAH en zo uw steentje bijdragen? Stuur ons een E-mail!

DONATEUR
Doneren kan, door over te maken op IBAN: NL78 INGB 0005 1818 11 ten name van Vrienden van SAMAH te Hilversum o.v.v. donatie

Alle donateurs ontvangen van ons aan het eind van het jaar een financieel en inhoudelijk jaarverslag.