Campagne Ongewoon gewoon

Campagne Ongewoon Gewoon
In Nederland wonen naar schatting 10.000 asielzoekers tussen de 15 en 25 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Jongeren die op veel punten niet verschillen van ‘gewone’ jongeren: ze hebben dezelfde behoeften, vragen, interesses en gedragingen als hun leeftijdsgenoten. Ongewoon is de situatie waarin zij verkeren. Het opgroeien in een nieuwe omgeving, zonder familie en in onzekerheid over de toekomst, brengt veel uitdagingen met zich mee. Niet alleen voor de jongeren zelf, maar ook voor begeleiders, hulpverleners, burgers en vrienden die deze jongeren op weg willen helpen.

Maar dat werken aan een toekomst – ondanks deze onzekerheden – kan, laten honderden jongeren elke dag zien. Met de campagne Ongewoon Gewoon vraagt Stichting Vrienden van SAMAH aandacht voor deze gewone jongeren, in een ongewone situatie. Dat doen we door de ervaring die we in de afgelopen tien jaar hebben opgedaan met empowerment van jonge asielzoekers, te bundelen in een inspirerende publicatie.
Maar ook door op zoek te gaan naar bijzondere verhalen en ervaringen van jongeren die het lukt om ´ongewoon gewoon´ zijn. Voor dit eerste project van Vrienden van SAMAH is ook een aparte campagne site gemaakt