Over ons

Vrienden van SAMAH is een netwerk, dat zich onder andere bezighoudt met het behouden van het gedachtengoed van de in 2010 gesloten organisatie SAMAH. Dit gedachtegoed omvat de opgedane expertise, het archief (met o.a. dossiers, maar ook rapporten, naslagwerken en vele handboeken) en het in 10 jaar tijd opgebouwde netwerk van vele professionals, vrijwilligers en jonge asielzoekers over de hele wereld. Naast het behoud van het gedachtengoed, ontwikkelt Vrienden van SAMAH nieuwe activiteiten en brengt deze onder binnen haar netwerk. Ook doet zij, in samenwerking met haar netwerk, onderzoek.

Onze missie
Wij dragen bij aan de verbetering van het welzijn van jonge alleenstaande asielzoekers in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar, hun belangen te behartigen en hun positie in (zowel) de Nederlandse samenleving als in het land van herkomst te versterken.

Onze visie
Jonge asielzoekers verschillen op veel punten niet van ‘gewone’ jongeren; ze hebben dezelfde behoeften, vragen, interesses en gedragingen als hun leeftijdgenoten. Ongewoon is de situatie waarin zij verkeren. Het opgroeien in een nieuwe omgeving, zonder familie en in onzekerheid over je toekomst, brengt vele uitdagingen met zich mee.

Ik mag blijven!! En nu? Visuele vertellingen
Volg Manuel en zijn belevingen de komende 6 maanden en lees meer over dit project op deze pagina

De vluchtroute #9: jong, alleen en op de vlucht
Op 9 november presenteerden we (Vrienden van SAMAH) ons rapport “Volg je dromen tot je niet langer kunt leven” – Een retrospectief onderzoek onder voormalige alleenstaande minderjarige asielzoekers naar toekomstbeleving. We deden dit in Pakhuis de Zwijger.
Wil je de presentatie terugkijken? Dat kan hier: De vluchtroute #9
Wil je begin december een digitale versie van het rapport ontvangen, stuur ons dan een mailtje of houd de website in de gaten!

Jaarverslagen
Inhoudelijk jaarverslag 2014
Financieel jaaroverzicht 2013
Resultatenrekening 2013
Inhoudelijk jaarverslag 2013
Eerdere inhoudelijke en financiële jaarverslagen zijn op te vragen via info(at)vriendenvansamah(punt)nl

Het Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 personen, te weten: Adimka Uzozie (voorzitter), Eva Mulder (secretaris), Maria Verkade (Penningmeester). Het bestuur vergadert ten minste 4 maal per jaar.

Vacatures bestuur
Vanwege de grote vraag vanuit het werkveld naar onze actieve bijdrage, wil Vrienden van SAMAH haar organisatie door ontwikkelen. Onder andere door het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, nieuwe projecten en (een bijdrage) aan onderzoek. De oprichters willen graag aan de slag met de uitvoering van ontwikkelde en reeds gefinancierde projecten en maken daarom plaats voor 2 bestuurders, waaronder de functie van voorzitter en de functie van penningmeester.
Bekijk de vacature Voorzitter
Bekijk de vacature Penningmeester

Ontstaan
Vrienden van SAMAH is in 2010 opgericht door oud-medewerkers en jonge vluchtelingen van SAMAH. Na oprichting zijn meer bestuursleden aangesloten en is het netwerk van vrijwillligers en jonge vluchtelingen verder uitgebreid